Thiết bị chống dòng rò EasyPact ELCB

EasyPact EZCV250, 4P, Type N, Icu=36kA/415VAC

 EasyPact EZCV250, 4P, Type H, Icu=36kA/415VAC
 Thương hiệu: Schneider
 Thông số kỹ thuật
 Chất lượng:Mới 100%, chưa sử dụng
 Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT 10%
 Giảm thêm chiết khấu cao khi mua số lượng lớn

EasyPact EZCV250, 3P, Type H, Icu=36kA/415VAC

 EasyPact EZCV250, 3P, Type H, Icu=36kA/415VAC
 Thương hiệu: Schneider
 Thông số kỹ thuật
 Chất lượng:Mới 100%, chưa sử dụng
 Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT 10%
 Giảm thêm chiết khấu cao khi mua số lượng lớn

EasyPact EZCV250, 4P, Type N, Icu=25kA/415VAC

 EasyPact EZCV250, 4P, Type N, Icu=25kA/415VAC
 Thương hiệu: Schneider
 Thông số kỹ thuật
 Chất lượng:Mới 100%, chưa sử dụng
 Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT 10%
 Giảm thêm chiết khấu cao khi mua số lượng lớn

EasyPact EZCV250, 3P, Type N, Icu=25kA/415VAC

EasyPact EZCV250, 3P, Type N, Icu=25kA/415VAC
 Thương hiệu: Schneider
 Thông số kỹ thuật
 Chất lượng:Mới 100%, chưa sử dụng
 Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT 10%
 Giảm thêm chiết khấu cao khi mua số lượng lớn