Phích cắm & Ổ cắm công nghiệp

Ổ nối nhiều ngả

 Thương hiệu: Schneider
 Thông số kỹ thuật
Cấp độSố cực - Điện ápDòng điện (A)Mã hàngĐơn giá
IP442P+E 230V16APKZM4031.584.000
IP672P+E 230V16APKZM7031.862.300
IP442P+E 230V16APKZM4091.932.700
IP672P+E 230V16APKZM7092.330.900
 Chất lượng:Mới 100%, chưa sử dụng
 Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT 10%
 Giảm thêm chiết khấu cao khi mua số lượng lớn

Ổ cắm nổi cấp độ IP67

 Thương hiệu: Schneider
 Thông số kỹ thuật
Số cực - Điện ápDòng điện (A)Mã hàngĐơn giá
2P+E 230V16APKF16W723587.400
2P+E 230V32APKF32W723787.600
2P+E 230V63A811781.717.100
2P+E 230V125A811904.414.300
3P +E 400V16APKF16W734650.100
3P +E 400V32APKF32W734810.700
3P +E 400V63A811821.779.800
3P +E 400V125A811944.624.400
4P +E 400V16APKF16W735752.400
4P +E 400V32APKF32W735957.000
4P +E 400V63A811832.062.500
4P +E 400V125A811954.747.600
 Chất lượng:Mới 100%, chưa sử dụng
 Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT 10%
 Giảm thêm chiết khấu cao khi mua số lượng lớn

Ổ cắm nổi cấp độ IP44

 Thương hiệu: Schneider
 Thông số kỹ thuật
Số cực - Điện ápDòng điện (A)Mã hàngĐơn giá
2P+E 230V16APKF16W423293.700
2P+E 230V32APKF32W423482.900
3P +E 400V16APKF16W434367.400
3P +E 400V32APKF32W434534.600
4P +E 400V16APKF16W435381.700
4P +E 400V32APKF32W435529.100
 Chất lượng:Mới 100%, chưa sử dụng
 Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT 10%
 Giảm thêm chiết khấu cao khi mua số lượng lớn

Ổ cắm âm dạng nghiêng cấp độ IP67

 Thương hiệu: Schneider
 Thông số kỹ thuật
Số cực - Điện ápDòng điện (A)Mã hàngĐơn giá
2P+E 230V16APKF16F723455.400
2P+E 230V32APKF32F723591.800
2P+E 230V63A812781.137.400
2P+E 230V125A812902.813.800
3P +E 400V16APKF16F734522.500
3P +E 400V32APKF32F734633.600
3P +E 400V63A812821.292.500
3P +E 400V125A812942.930.400
4P +E 400V16APKF16F735598.400
4P +E 400V32APKF32F735674.300
4P +E 400V63A812831.322.200
4P +E 400V125A812953.326.400
 Chất lượng:Mới 100%, chưa sử dụng
 Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT 10%
 Giảm thêm chiết khấu cao khi mua số lượng lớn

Ổ cắm âm dạng nghiêng cấp độ IP44

 Thương hiệu: Schneider
 Thông số kỹ thuật
Số cực - Điện ápDòng điện (A)Mã hàngĐơn giá
2P+E 230V16APKF16F423215.600
2P+E 230V32APKF32F423328.900
3P +E 400V16APKF16F434240.900
3P +E 400V32APKF32F434348.700
4P +E 400V16APKF16F435262.900
4P +E 400V32APKF32F435399.300
 Chất lượng:Mới 100%, chưa sử dụng
 Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT 10%
 Giảm thêm chiết khấu cao khi mua số lượng lớn

Ổ cắm âm dạng thẳng cấp độ IP67

 Thương hiệu: Schneider
 Thông số kỹ thuật
Số cực - Điện ápDòng điện (A)Mã hàngĐơn giá
2P+E 230V16APKF16G723455.400
2P+E 230V32APKF32G723591.800
2P+E 230V63A816781.137.400
2P+E 230V125A816902.813.800
3P +E 400V16APKF16G734522.500
3P +E 400V32APKF32G734633.600
3P +E 400V63A816821.292.500
3P +E 400V125A816942.930.400
4P +E 400V16APKF16G735598.400
4P +E 400V32APKF32G735674.300
4P +E 400V63A816831.322.200
4P +E 400V125A816953.326.400
 Chất lượng:Mới 100%, chưa sử dụng
 Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT 10%
 Giảm thêm chiết khấu cao khi mua số lượng lớn

Ổ cắm âm dạng thẳng cấp độ IP44

 Thương hiệu: Schneider
 Thông số kỹ thuật
Số cực - Điện ápDòng điện (A)Mã hàngĐơn giá
2P+E 230V16APKF16G423215.600
2P+E 230V32APKF32G423328.900
3P +E 400V16APKF16G434240.900
3P +E 400V32APKF32G434348.700
4P +E 400V16APKF16G435262.900
4P +E 400V32APKF32G435399.300
 Chất lượng:Mới 100%, chưa sử dụng
 Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT 10%
 Giảm thêm chiết khấu cao khi mua số lượng lớn

Ổ nối di động - Connectors cấp độ IP67

 Thương hiệu: Schneider
 Thông số kỹ thuật
Số cực - Điện ápDòng điện (A)Mã hàngĐơn giá
2P+E 230V16APKF16M723427.900
2P+E 230V32APKF32M723603.900
2P+E 230V63A814781.351.900
2P+E 230V125A814903.622.300
3P +E 400V16APKF16M734479.600
3P +E 400V32APKF32M734653.400
3P +E 400V63A814821.504.800
3P +E 400V125A814943.965.500
4P +E 400V16APKF16M735557.700
4P +E 400V32APKF32M735711.700
4P +E 400V63A814831.695.100
4P +E 400V125A814954.151.400
 Chất lượng:Mới 100%, chưa sử dụng
 Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT 10%
 Giảm thêm chiết khấu cao khi mua số lượng lớn

Ổ nối di động - Connectors cấp độ IP44

 Thương hiệu: Schneider
 Thông số kỹ thuật
Số cực - Điện ápDòng điện (A)Mã hàngĐơn giá
2P+E 230V16APKF16M423216.700
2P+E 230V32APKF32M423324.500
3P +E 400V16APKF16M434246.400
3P +E 400V32APKF32M434387.200
4P +E 400V16APKF16M435287.100
4P +E 400V32APKF32M435482.900
 Chất lượng:Mới 100%, chưa sử dụng
 Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT 10%
 Giảm thêm chiết khấu cao khi mua số lượng lớn

Phích cắm di động - Plug cấp độ IP67

 Thương hiệu: Schneider
 Thông số kỹ thuật
Số cực - Điện ápDòng điện (A)Mã hàngĐơn giá
2P+E 230V16APKE16M723408.100
2P+E 230V32APKE32M723546.700
2P+E 230V63A813781.205.600
2P+E 230V125A813902.802.800
3P +E 400V16APKE16M734467.500
3P +E 400V32APKE32M734584.100
3P +E 400V63A813821.273.800
3P +E 400V125A813942.894.100
4P +E 400V16APKE16M735499.400
4P +E 400V32APKE32M735635.800
4P +E 400V63A813831.480.600
4P +E 400V125A813952.966.700
 Chất lượng:Mới 100%, chưa sử dụng
 Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT 10%
 Giảm thêm chiết khấu cao khi mua số lượng lớn

Phích cắm di động - Plug cấp độ IP44

 Thương hiệu: Schneider
 Thông số kỹ thuật
Số cực - Điện ápDòng điện (A)Mã hàngĐơn giá
2P+E 230V16APKE16M423159.500
2P+E 230V32APKE32M423293.700
3P +E 400V16APKE16M434192.500
3P +E 400V32APKE32M434337.700
4P +E 400V16APKE16M435228.800
4P +E 400V32APKE32M435346.500
 Chất lượng:Mới 100%, chưa sử dụng
 Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT 10%
 Giảm thêm chiết khấu cao khi mua số lượng lớn