Easy9 RCCB, RCBO, SPD

Easy9 SPD chống sét lan truyền - Loại 2

Easy9 SPD chống sét lan truyền - Loại 2
 Thương hiệu: Schneider
 Thông số kỹ thuật
 Chất lượng:Mới 100%, chưa sử dụng
 Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT 10%
 Giảm thêm chiết khấu cao khi mua số lượng lớn

Easy9 RCBO 1P+N 4.5kA 30mA [AC type]

 Cầu dao bảo vệ quá tải, ngắn mạch và chống rò Easy9 RCBO 1P+N 4.5kA 30mA [AC type]
 Thương hiệu: Schneider
 Thông số kỹ thuật
 Chất lượng:Mới 100%, chưa sử dụng
 Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT 10%
 Giảm thêm chiết khấu cao khi mua số lượng lớn

Easy9 RCCB 2P/4P [AC type]

 Cầu dao chống rò Easy9 RCCB 2P/4P [AC type]
 Thương hiệu: Schneider
 Thông số kỹ thuật
 Chất lượng:Mới 100%, chưa sử dụng
 Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT 10%
 Giảm thêm chiết khấu cao khi mua số lượng lớn