Cầu dao tự động dạng khối MCCB Easypact EZC100

EasyPact EZC100, 3P Type H, Icu=30kA/415V

 EasyPact EZC100, 3P Type H, Icu=30kA/415V
 Thương hiệu: Schneider
 Thông số kỹ thuật
 Chất lượng:Mới 100%, chưa sử dụng
 Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT 10%
 Giảm thêm chiết khấu cao khi mua số lượng lớn

EasyPact EZC100, 3P, Type N, Icu=15kA/415V

 EasyPact EZC100, 3P, Type N, Icu=15kA/415V
 Thương hiệu: Schneider
 Thông số kỹ thuật
 Chất lượng:Mới 100%, chưa sử dụng
 Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT 10%
 Giảm thêm chiết khấu cao khi mua số lượng lớn

EasyPact EZC100, 3P, Type F, Icu=10kA/415V

EasyPact EZC100, 3P, Type F, Icu=10kA/415V
 Thương hiệu: Schneider
 Thông số kỹ thuật
 Chất lượng:Mới 100%, chưa sử dụng
 Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT 10%
 Giảm thêm chiết khấu cao khi mua số lượng lớn

EasyPact EZC100, 3P, Type B, Icu=7.5kA/415V

EasyPact EZC100, 3P Type B, Icu=7.5kA/415V
 Thương hiệu: Schneider
 Thông số kỹ thuật
 Chất lượng:Mới 100%, chưa sử dụng
 Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT 10%
 Giảm thêm chiết khấu cao khi mua số lượng lớn