Cầu dao tự động Acti9 - RCCB, RCBO, SPD

Thiết bị chống sét lan truyền Acti9 - iPFK,...

Thiết bị chống sét lan truyền Acti9 - iPFK, loại 2, 1P, 1P+N, 3P+N, Fixed
 Thương hiệu: Schneider
 Thông số kỹ thuật
 Chất lượng:Mới 100%, chưa sử dụng
 Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT 10%
 Giảm thêm chiết khấu cao khi mua số lượng lớn

Thiết bị chống sét lan truyền Acti9 - iPRD,...

Thiết bị chống sét lan truyền Acti9 - iPRD, loại 2, 1P, 1P+N, 3P+N, drawout
 Thương hiệu: Schneider
 Thông số kỹ thuật
 Chất lượng:Mới 100%, chưa sử dụng
 Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT 10%
 Giảm thêm chiết khấu cao khi mua số lượng lớn

Thiết bị chống sét lan truyền Acti9 - iPRF1,...

Thiết bị chống sét lan truyền Acti9 - iPRF1, loại 1 + 2
 Thương hiệu: Schneider
 Thông số kỹ thuật
 Chất lượng:Mới 100%, chưa sử dụng
 Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT 10%
 Giảm thêm chiết khấu cao khi mua số lượng lớn

RCBO - 1P + N, 6kA, 30mA

 RCBO - 1P + N, 6kA, 30mA
 Thương hiệu: Schneider
 Thông số kỹ thuật
 Chất lượng:Mới 100%, chưa sử dụng
 Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT 10%
 Giảm thêm chiết khấu cao khi mua số lượng lớn

ilD - 300mA, 240-415V, AC Type

 ilD - 300mA, 240-415V, AC Type
 Thương hiệu: Schneider
 Thông số kỹ thuật
 Chất lượng:Mới 100%, chưa sử dụng
 Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT 10%
 Giảm thêm chiết khấu cao khi mua số lượng lớn

ilD - 30mA, 240-415V, AC Type

 ilD - 30mA, 240-415V, AC Type
 Thương hiệu: Schneider
 Thông số kỹ thuật
 Chất lượng:Mới 100%, chưa sử dụng
 Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT 10%
 Giảm thêm chiết khấu cao khi mua số lượng lớn

ilD K - 30mA, 240-415V, AC Type

ilD K - 30mA, 240-415V, AC Type
 Thương hiệu: Schneider
 Thông số kỹ thuật
 Chất lượng:Mới 100%, chưa sử dụng
 Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT 10%
 Giảm thêm chiết khấu cao khi mua số lượng lớn