Đèn báo phẳng Φ22

Đèn LED: Có biến thế, IP 65 ngoài mặt tủ

 Thương hiệu: IDEC (Nhật Bản)
 Thông số kỹ thuật
Mã hàngNguồn cấpĐơn giá
YW1P-1EM42 (R, Y, W, A)220V AC/DC113.000 VNĐ
YW1P-1EM42 (G, S, PW)220V AC/DC129.000 VNĐ
YW1P-1EH2 (R, Y, W, A)110V AC/DC113.000 VNĐ
YW1P-1EH2 (G, S, PW)110V AC/DC129.000 VNĐ
 G: Xanh lá cây - R: Đỏ - Y: Vàng - W: Trắng - A: Hổ phách - S: Xanh da trời - PW: Trắng sáng
 Chất lượng:Mới 100%, chưa sử dụng
 Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT 10%
 Giảm thêm chiết khấu cao khi mua số lượng lớn

Đèn LED: Loại unibody, không có biến thế, IP...

 Thương hiệu: IDEC (Nhật Bản)
 Thông số kỹ thuật
Mã hàngNguồn cấpĐơn giá
YW1P-1UQM3 (R, Y, W, A)220V AC/DC59.000 VNĐ
YW1P-1UQM3 (G, S)220V AC/DC64.000 VNĐ
YW1P-1UQM3PW220V AC/DC75.000 VNĐ
YW1P-1UQ4 (R, Y, W, A)24V AC/DC59.000 VNĐ
YW1P-1UQ4 (G, S)24V AC/DC64.000 VNĐ
YW1P-1UQ4PW24V AC/DC75.000 VNĐ
 G: Xanh lá cây - R: Đỏ - Y: Vàng - W: Trắng - A: Hổ phách - S: Xanh da trời - PW: Trắng sáng
 Chất lượng:Mới 100%, chưa sử dụng
 Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT 10%
 Giảm thêm chiết khấu cao khi mua số lượng lớn

Đèn LED: Không có biến thế, IP 65 ngoài mặt...

 Thương hiệu: IDEC (Nhật Bản)
 Thông số kỹ thuật
Mã hàngNguồn cấpĐơn giá
YW1P-1EQM3 (R, Y, W, A)220V AC/DC64.000 VNĐ
YW1P-1EQM3 (G, S, PW)220V AC/DC71.000 VNĐ
YW1P-1EQ4 (R, Y, W, A)24V AC/DC64.000 VNĐ
YW1P-1EQ4 (G, S, PW)24V AC/DC71.000 VNĐ
YW1P-1EQH (R, Y, W, A)110V AC/DC64.000 VNĐ
YW1P-1EQH (G, S, PW)110V AC/DC76.000 VNĐ
 G: Xanh lá cây - R: Đỏ - Y: Vàng - W: Trắng - A: Hổ phách - S: Xanh da trời - PW: Trắng sáng
 Chất lượng:Mới 100%, chưa sử dụng
 Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT 10%
 Giảm thêm chiết khấu cao khi mua số lượng lớn

Đèn báo vòm Φ22

Đèn LED: Có biến thế, IP 65 ngoài mặt tủ

 Thương hiệu: IDEC (Nhật Bản)
 Thông số kỹ thuật
Mã hàngNguồn cấpĐơn giá
YW1P-2EM42 (R, Y, W, A)220V AC/DC113.000 VNĐ
YW1P-2EM42 (G, S, PW)220V AC/DC129.000 VNĐ
YW1P-2EH2 (R, Y, W, A)110V AC/DC113.000 VNĐ
YW1P-2EH2 (G, S, PW)110V AC/DC129.000 VNĐ
 G: Xanh lá cây - R: Đỏ - Y: Vàng - W: Trắng - A: Hổ phách - S: Xanh da trời - PW: Trắng sáng
 Chất lượng:Mới 100%, chưa sử dụng
 Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT 10%
 Giảm thêm chiết khấu cao khi mua số lượng lớn

Đèn LED: Loại unibody, không có biến thế, IP...

 Thương hiệu: IDEC (Nhật Bản)
 Thông số kỹ thuật
Mã hàngNguồn cấpĐơn giá
YW1P-2UQM3 (R, Y, W, A)220V AC/DC59.000 VNĐ
YW1P-2UQM3 (G, S)220V AC/DC64.000 VNĐ
YW1P-2UQM3PW220V AC/DC75.000 VNĐ
YW1P-2UQ4 (R, Y, W, A)24V AC/DC59.000 VNĐ
YW1P-2UQ4 (G, S)24V AC/DC64.000 VNĐ
YW1P-2UQ4PW24V AC/DC75.000 VNĐ
 G: Xanh lá cây - R: Đỏ - Y: Vàng - W: Trắng - A: Hổ phách - S: Xanh da trời - PW: Trắng sáng
 Chất lượng:Mới 100%, chưa sử dụng
 Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT 10%
 Giảm thêm chiết khấu cao khi mua số lượng lớn

Đèn LED: Không có biến thế, IP 65 ngoài mặt...

 Thương hiệu: IDEC (Nhật Bản)
 Thông số kỹ thuật
Mã hàngNguồn cấpĐơn giá
YW1P-2EQM3 (R, Y, W, A)220V AC/DC64.000 VNĐ
YW1P-2EQM3 (G, S, PW)220V AC/DC71.000 VNĐ
YW1P-2EQ4 (R, Y, W, A)24V AC/DC64.000 VNĐ
YW1P-2EQ4 (G, S, PW)24V AC/DC71.000 VNĐ
YW1P-2EQH (R, Y, W, A)110V AC/DC64.000 VNĐ
YW1P-2EQH (G, S, PW)110V AC/DC76.000 VNĐ
 G: Xanh lá cây - R: Đỏ - Y: Vàng - W: Trắng - A: Hổ phách - S: Xanh da trời - PW: Trắng sáng
 Chất lượng:Mới 100%, chưa sử dụng
 Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT 10%
 Giảm thêm chiết khấu cao khi mua số lượng lớn

Nút nhấn Φ22

Nút nhấn không đèn, IP 65 ngoài mặt tủ

 Thương hiệu: IDEC (Nhật Bản)
 Thông số kỹ thuật
Mã hàngTiếp điểmĐơn giá
YW1B-M1E01 (B, G, R, Y, S)1NC, nhấn nhả55.000 VNĐ
YW1B-M1E10 (B, G, R, Y, S)1NO, nhấn nhả55.000 VNĐ
YW1B-M1E11 (B, G, R, Y, S)1NC - 1NO, nhấn nhả89.000 VNĐ
YW1B-A1E01 (B, G, R, Y, S)1NC, nhấn giữ86.000 VNĐ
YW1B-A1E10 (B, G, R, Y, S)1NO, nhấn giữ86.000 VNĐ
YW1B-A1E11 (B, G, R, Y, S)1NC - 1NO, nhấn giữ120.000 VNĐ
 G: Xanh lá cây - R: Đỏ - Y: Vàng - S: Xanh da trời - B: Đen - W: Trắng
 Chất lượng:Mới 100%, chưa sử dụng
 Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT 10%
 Giảm thêm chiết khấu cao khi mua số lượng lớn

Nút dừng khẩn, IP 65 ngoài mặt tủ

 Thương hiệu: IDEC (Nhật Bản)
 Thông số kỹ thuật
Mã hàngTiếp điểmĐơn giá
YW1B-V4E01R1NC90.000 VNĐ
YW1B-V4E02R2NC124.000 VNĐ
YW1B-V4E11R1NO - 1NC124.000 VNĐ
G: Xanh lá cây - R: Đỏ - Y: Vàng - S: Xanh da trời - B: Đen - W: Trắng
 Chất lượng:Mới 100%, chưa sử dụng
 Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT 10%
 Giảm thêm chiết khấu cao khi mua số lượng lớn

Nút nhấn có đèn, loại phẳng, IP 65 ngoài...

 Thương hiệu: IDEC (Nhật Bản)
 Thông số kỹ thuật
Mã hàngTiếp điểmNguồn cấpĐơn giá
YW1L-MF2E10QM3 (R, Y)1NO, nhấn nhả220V AC/DC191.000 VNĐ
YW1L-MF2E10QM3G1NO, nhấn nhả220V AC/DC216.000 VNĐ
YW1L-MF2E11QM3 (R, Y)1NC - 1NO, nhấn nhả220V AC/DC225.000 VNĐ
YW1L-MF2E11QM3G1NC - 1NO, nhấn nhả220V AC/DC251.000 VNĐ
YW1L-MF2E10Q4 (R, Y)1NO, nhấn nhả24V AC/DC191.000 VNĐ
YW1L-MF2E10Q4G1NO, nhấn nhả24V AC/DC216.000 VNĐ
YW1L-MF2E11Q4 (R, Y)1NC - 1NO, nhấn nhả24V AC/DC225.000 VNĐ
YW1L-MF2E11Q4G1NC - 1NO, nhấn nhả24V AC/DC251.000 VNĐ
YW1L-AF2E10QM3 (R, Y)1NO, nhấn giữ220V AC/DC222.000 VNĐ
YW1L-AF2E10QM3G1NO, nhấn giữ220V AC/DC247.000 VNĐ
YW1L-AF2E11QM3 (R, Y)1NC - 1NO, nhấn giữ220V AC/DC256.000 VNĐ
YW1L-AF2E11QM3G1NC - 1NO, nhấn giữ220V AC/DC281.000 VNĐ
YW1L-AF2E10Q4 (R, Y)1NO, nhấn giữ24V AC/DC222.000 VNĐ
YW1L-AF2E10Q4G1NO, nhấn giữ24V AC/DC247.000 VNĐ
YW1L-AF2E11Q4 (R, Y)1NC - 1NO, nhấn giữ24V AC/DC256.000 VNĐ
YW1L-AF2E11Q4G1NC - 1NO, nhấn giữ24V AC/DC281.000 VNĐ
 G: Xanh lá cây - R: Đỏ - Y: Vàng
 Chất lượng:Mới 100%, chưa sử dụng
 Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT 10%
 Giảm thêm chiết khấu cao khi mua số lượng lớn

Nút nhấn có đèn, loại lồi, IP 65 ngoài...

 Thương hiệu: IDEC (Nhật Bản)
 Thông số kỹ thuật
Mã hàngTiếp điểmNguồn cấpĐơn giá
YW1L-M2E10QM3 (R, Y)1NO, nhấn nhả220V AC/DC128.000 VNĐ
YW1L-M2E10QM3G1NO, nhấn nhả220V AC/DC158.000 VNĐ
YW1L-M2E11QM3 (R, Y)1NC - 1NO, nhấn nhả220V AC/DC162.000 VNĐ
YW1L-M2E11QM3G1NC - 1NO, nhấn nhả220V AC/DC192.000 VNĐ
YW1L-M2E10Q4 (R, Y)1NO, nhấn nhả24V AC/DC128.000 VNĐ
YW1L-M2E10Q4G1NO, nhấn nhả24V AC/DC158.000 VNĐ
YW1L-M2E11Q4 (R, Y)1NC - 1NO, nhấn nhả24V AC/DC162.000 VNĐ
YW1L-M2E11Q4G1NC - 1NO, nhấn nhả24V AC/DC192.000 VNĐ
YW1L-A2E10QM3 (R, Y)1NO, nhấn giữ220V AC/DC159.000 VNĐ
YW1L-A2E10QM3G1NO, nhấn giữ220V AC/DC184.000 VNĐ
YW1L-A2E11QM3 (R, Y)1NC - 1NO, nhấn giữ220V AC/DC193.000 VNĐ
YW1L-A2E11QM3G1NC - 1NO, nhấn giữ220V AC/DC218.000 VNĐ
YW1L-A2E10Q4 (R, Y)1NO, nhấn giữ24V AC/DC159.000 VNĐ
YW1L-A2E10Q4G1NO, nhấn giữ24V AC/DC184.000 VNĐ
YW1L-A2E11Q4 (R, Y)1NC - 1NO, nhấn giữ24V AC/DC193.000 VNĐ
YW1L-A2E11Q4G1NC - 1NO, nhấn giữ24V AC/DC218.000 VNĐ
G: Xanh lá cây - R: Đỏ - Y: Vàng
 Chất lượng:Mới 100%, chưa sử dụng
 Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT 10%
 Giảm thêm chiết khấu cao khi mua số lượng lớn

Công tắc xoay Φ22

Công tắc xoay có khóa 3 vị trí (45 độ),...

 Thương hiệu: IDEC (Nhật Bản)
 Thông số kỹ thuật
Mã hàngTiếp điểmĐơn giá
YW1K-3AE022NC, tự giữ244.000 VNĐ
YW1K-3AE202NO, tự giữ244.000 VNĐ
YW1K-3AE111NO - 1NC, tự giữ244.000 VNĐ
YW1K-31BE022NC, tự trả về từ bên phải244.000 VNĐ
YW1K-31BE202NO, tự trả về từ bên phải244.000 VNĐ
YW1K-31BE111NO - 1NC, tự trả về từ bên phải244.000 VNĐ
YW1K-32CE022NC, tự trả về từ bên trái244.000 VNĐ
YW1K-32CE202NO, tự trả về từ bên trái244.000 VNĐ
YW1K-32CE111NO - 1NC, tự trả về từ bên trái244.000 VNĐ
YW1K-33DE022NC, tự trả về từ hai bên244.000 VNĐ
YW1K-33DE202NO, tự trả về từ hai bên244.000 VNĐ
YW1K-33DE111NO - 1NC, tự trả về từ hai bên244.000 VNĐ
 G: Xanh lá cây - R: Đỏ - Y: Vàng - S: Xanh da trời - B: Đen - W: Trắng
 Chất lượng:Mới 100%, chưa sử dụng
 Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT 10%
 Giảm thêm chiết khấu cao khi mua số lượng lớn

Công tắc xoay 3 vị trí (45 độ), IP 65 ngoài...

 Thương hiệu: IDEC (Nhật Bản)
 Thông số kỹ thuật
Mã hàngTiếp điểmĐơn giá
YW1S-3E021NO, tự giữ99.000 VNĐ
YW1S-3E202NO, tự giữ99.000 VNĐ
YW1S-3E111NO - 1NC, tự giữ99.000 VNĐ
YW1S-31E022NC, tự trả về từ bên phải118.000 VNĐ
YW1S-31E202NO, tự trả về từ bên phải118.000 VNĐ
YW1S-31E111NO - 1NC, tự trả về từ bên phải118.000 VNĐ
YW1S-32E022NC, tự trả về từ bên trái118.000 VNĐ
YW1S-32E202NO, tự trả về từ bên trái118.000 VNĐ
YW1S-32E111NO - 1NC, tự trả về từ bên trái118.000 VNĐ
YW1S-33E022NC, tự trả về từ hai bên118.000 VNĐ
YW1S-33E202NO, tự trả về từ hai bên118.000 VNĐ
YW1S-33E111NO - 1NC, tự trả về từ hai bên118.000 VNĐ
 G: Xanh lá cây - R: Đỏ - Y: Vàng - S: Xanh da trời - B: Đen - W: Trắng
 Chất lượng:Mới 100%, chưa sử dụng
 Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT 10%
 Giảm thêm chiết khấu cao khi mua số lượng lớn

Công tắc xoay có khoá, 2 vị trí (90 độ), IP...

 Thương hiệu: IDEC (Nhật Bản)
 Thông số kỹ thuật
Mã hàngTiếp điểmĐơn giá
YW1K-2AE101NO, tự giữ210.000 VNĐ
YW1K-2AE202NO, tự giữ244.000 VNĐ
YW1K-2AE111NO - 1NC, tự giữ244.000 VNĐ
YW1K-21BE101NO, tự trả về từ bên phải210.000 VNĐ
YW1K-21BE202NO, tự trả về từ bên phải244.000 VNĐ
YW1K-21BE111NO - 1NC, tự trả về từ bên phải244.000 VNĐ
 G: Xanh lá cây - R: Đỏ - Y: Vàng - S: Xanh da trời - B: Đen - W: Trắng
 Chất lượng:Mới 100%, chưa sử dụng
 Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT 10%
 Giảm thêm chiết khấu cao khi mua số lượng lớn

Công tắc xoay 2 vị trí (90 độ), IP 65 ngoài...

 Thương hiệu: IDEC (Nhật Bản)
 Thông số kỹ thuật
Mã hàngTiếp điểmĐơn giá
YW1S-2E101NO, tự giữ65.000 VNĐ
YW1S-2E202NO, tự giữ99.000 VNĐ
YW1S-2E111NO - 1NC, tự giữ99.000 VNĐ
YW1S-21E101NO, tự trả về từ bên phải84.000 VNĐ
YW1S-21E202NO, tự trả về từ bên phải118.000 VNĐ
YW1S-21E111NO - 1NC, tự trả về từ bên phải118.000 VNĐ
G: Xanh lá cây - R: Đỏ - Y: Vàng - S: Xanh da trời - B: Đen - W: Trắng
 Chất lượng:Mới 100%, chưa sử dụng
 Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT 10%
 Giảm thêm chiết khấu cao khi mua số lượng lớn

Dòng TW Φ22

Công tắc xoay có đèn (Made in Japan)

 Thương hiệu: IDEC (Nhật Bản)
 Thông số kỹ thuật
Mã hàngTiếp điểmĐơn giá
ASLW29911D (A, R, W, Y)1NO - 1NC, 2 vị trí, tự giữ826.000 VNĐ
ASLW29911DG1NO - 1NC, 2 vị trí, tự giữ847.000 VNĐ
ASLW29920D (A, R, W, Y)2NO, 2 vị trí, tự giữ826.000 VNĐ
ASLW29920DG2NO, 2 vị trí, tự giữ847.000 VNĐ
ASLW39920D (A, R, W, Y)2NO, 3 vị trí, tự giữ826.000 VNĐ
ASLW39920DG2NO, 3 vị trí, tự giữ847.000 VNĐ
 G: Xanh lá cây - R: Đỏ - Y: Vàng - S: Xanh da trời - B: Đen - W: Trắng
 Chất lượng:Mới 100%, chưa sử dụng
 Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT 10%
 Giảm thêm chiết khấu cao khi mua số lượng lớn

Công tắc xoay (Made in Japan)

 Thương hiệu: IDEC (Nhật Bản)
 Thông số kỹ thuật
Mã hàngTiếp điểmĐơn giá
ASW2101NO, 2 vị trí, tự giữ282.000 VNĐ
ASW2111NO - 1NC, 2 vị trí, tự giữ386.000 VNĐ
ASW2202NO, 2 vị trí, tự giữ386.000 VNĐ
ASW3202NO, 3 vị trí, tự giữ386.000 VNĐ
 G: Xanh lá cây - R: Đỏ - Y: Vàng - S: Xanh da trời - B: Đen - W: Trắng
 Chất lượng:Mới 100%, chưa sử dụng
 Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT 10%
 Giảm thêm chiết khấu cao khi mua số lượng lớn

Nút nhấn có đèn, loại phẳng (Made in Japan)

 Thương hiệu: IDEC (Nhật Bản)
 Thông số kỹ thuật
Mã hàngTiếp điểmĐơn giá
ALFW29911D (A, R, Y, G)1NO - 1NC, nhấn nhả814.000 VNĐ
 G: Xanh lá cây - R: Đỏ - Y: Vàng - S: Xanh da trời - B: Đen - W: Trắng
 Chất lượng:Mới 100%, chưa sử dụng
 Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT 10%
 Giảm thêm chiết khấu cao khi mua số lượng lớn

Nút nhấn có đèn, loại lồi (Made in Japan)

 Thương hiệu: IDEC (Nhật Bản)
 Thông số kỹ thuật
Mã hàngTiếp điểmĐơn giá
ALW29911D (A, R, G, Y, W)1NO - 1NC, nhấn nhả528.000 VNĐ
 G: Xanh lá cây - R: Đỏ - Y: Vàng - S: Xanh da trời - B: Đen - W: Trắng
 Chất lượng:Mới 100%, chưa sử dụng
 Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT 10%
 Giảm thêm chiết khấu cao khi mua số lượng lớn

Đèn báo (Made in Japan)

 Thương hiệu: IDEC (Nhật Bản)
 Thông số kỹ thuật
Mã hàngTiếp điểmĐơn giá
APW199D (A, R, W, Y)Đèn báo trực tiếp, loại phẳng181.000 VNĐ
APW199DGĐèn báo trực tiếp, loại phẳng192.000 VNĐ
 G: Xanh lá cây - R: Đỏ - Y: Vàng - S: Xanh da trời - B: Đen - W: Trắng
 Chất lượng:Mới 100%, chưa sử dụng
 Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT 10%
 Giảm thêm chiết khấu cao khi mua số lượng lớn

Nút dừng khẩn (Made in Japan)

 Thương hiệu: IDEC (Nhật Bản)
 Thông số kỹ thuật
Mã hàngTiếp điểmĐơn giá
AVW401R1NC532.000 VNĐ
AVW411R1NO - 1NC602.000 VNĐ
AVW402R2NC602.000 VNĐ
 G: Xanh lá cây - R: Đỏ - Y: Vàng - S: Xanh da trời - B: Đen - W: Trắng
 Chất lượng:Mới 100%, chưa sử dụng
 Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT 10%
 Giảm thêm chiết khấu cao khi mua số lượng lớn

Nút nhấn không đèn (Made in Japan)

 Thương hiệu: IDEC (Nhật Bản)
 Thông số kỹ thuật
Mã hàngTiếp điểmĐơn giá
ABW110 (B, G, R, Y)1NO, nhấn nhả174.000 VNĐ
ABW101 (B, G, R, Y)1NC, nhấn nhả174.000 VNĐ
ABW111 (B, G, R, Y)1NO - 1NC, nhấn nhả316.000 VNĐ
 G: Xanh lá cây - R: Đỏ - Y: Vàng - S: Xanh da trời - B: Đen - W: Trắng
 Chất lượng:Mới 100%, chưa sử dụng
 Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT 10%
 Giảm thêm chiết khấu cao khi mua số lượng lớn

Đèn báo, nút nhấn Φ30

Công tắc xoay có đèn (Made in Japan)

 Thương hiệu: IDEC (Nhật Bản)
 Thông số kỹ thuật
Mã hàngTiếp điểmĐơn giá
ASLN29911DN (A, R, W)1NC - 1NO, 2 vị trí, tự giữ836.000 VNĐ
ASLN29911DN (S, G)1NO - 1NC, 2 vị trí, tự giữ847.000 VNĐ
ASLN29920DN (A, R, W)2NO, 2 vị trí, tự giữ836.000 VNĐ
ASLN29920DN (S, G)2NO, 2 vị trí, tự giữ847.000 VNĐ
ASLN39920DN (A, R, W)2NO, 3 vị trí, tự giữ836.000 VNĐ
ASLN39920DN (S, G)2NO, 3 vị trí, tự giữ847.000 VNĐ
 G: Xanh lá cây - R: Đỏ - Y: Vàng - W: Trắng - A: Hổ phách - S: Xanh da trời
 Chất lượng:Mới 100%, chưa sử dụng
 Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT 10%
 Giảm thêm chiết khấu cao khi mua số lượng lớn

Công tắc xoay (Made in Japan)

 Thương hiệu: IDEC (Nhật Bản)
 Thông số kỹ thuật
Mã hàngTiếp điểmĐơn giá
ASN210N1NO, 2 vị trí, tự giữ359.000 VNĐ
ASN211N1NO - 1NC, 2 vị trí, tự giữ485.000 VNĐ
ASN220N2NO, 2 vị trí, tự giữ485.000 VNĐ
ASN320N2NO, 3 vị trí, tự giữ485.000 VNĐ
ASN340N4NO, 3 vị trí, tự giữ742.000 VNĐ
 G: Xanh lá cây - R: Đỏ - Y: Vàng - W: Trắng - A: Hổ phách - S: Xanh da trời
 Chất lượng:Mới 100%, chưa sử dụng
 Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT 10%
 Giảm thêm chiết khấu cao khi mua số lượng lớn

Nút nhấn có đèn, loại phẳng (Made in Japan)

 Thương hiệu: IDEC (Nhật Bản)
 Thông số kỹ thuật
Mã hàngTiếp điểmĐơn giá
ALFN29911DN (A, R, Y, W)1NO - 1NC, nhấn nhả843.000 VNĐ
ALFN29911DNG1NO - 1NC, nhấn nhả854.000 VNĐ
 G: Xanh lá cây - R: Đỏ - Y: Vàng - W: Trắng - A: Hổ phách - S: Xanh da trời
 Chất lượng:Mới 100%, chưa sử dụng
 Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT 10%
 Giảm thêm chiết khấu cao khi mua số lượng lớn

Nút nhấn có đèn, loại lồi (Made in Japan)

 Thương hiệu: IDEC (Nhật Bản)
 Thông số kỹ thuật
Mã hàngTiếp điểmĐơn giá
ALN29911DN (A, R, Y, W)1NO - 1NC, nhấn nhả650.000 VNĐ
ALN29911DNG1NO - 1NC, nhấn nhả660.000 VNĐ
 G: Xanh lá cây - R: Đỏ - Y: Vàng - W: Trắng - A: Hổ phách - S: Xanh da trời
 Chất lượng:Mới 100%, chưa sử dụng
 Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT 10%
 Giảm thêm chiết khấu cao khi mua số lượng lớn

Đèn báo (Made in Japan)

 Thương hiệu: IDEC (Nhật Bản)
 Thông số kỹ thuật
Mã hàngMô tảĐơn giá
APN199DN (R, Y, W)Đèn báo trực tiếp256.000 VNĐ
APN199DNGĐèn báo trực tiếp267.000 VNĐ
 G: Xanh lá cây - R: Đỏ - Y: Vàng - W: Trắng - A: Hổ phách - S: Xanh da trời
 Chất lượng:Mới 100%, chưa sử dụng
 Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT 10%
 Giảm thêm chiết khấu cao khi mua số lượng lớn

Nút nhấn khẩn (Made in Japan)

 Thương hiệu: IDEC (Nhật Bản)
 Thông số kỹ thuật
Mã hàngTiếp điểmĐơn giá
AVN301NR1NC672.000 VNĐ
AVN311NR1NO - 1NC798.000 VNĐ
AVN302NR2NC798.000 VNĐ
G: Xanh lá cây - R: Đỏ - Y: Vàng - W: Trắng - A: Hổ phách - S: Xanh da trời
 Chất lượng:Mới 100%, chưa sử dụng
 Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT 10%
 Giảm thêm chiết khấu cao khi mua số lượng lớn

Nút nhấn không đèn (Made in Japan)

 Thương hiệu: IDEC (Nhật Bản)
 Thông số kỹ thuật
Mã hàngTiếp điểmĐơn giá
ABN110 (B, G, R, Y, S, W)1NO, nhấn nhả267.000 VNĐ
ABN101 (B, G, R, Y, S, W)1NC, nhấn nhả267.000 VNĐ
ABN111 (B, G, R, Y, S, W)1NO - 1NC, nhấn nhả394.000 VNĐ
ABN120 (B, G, R, Y, S, W)2NO, nhấn nhả394.000 VNĐ
G: Xanh lá cây - R: Đỏ - Y: Vàng - W: Trắng - A: Hổ phách - S: Xanh da trời
 Chất lượng:Mới 100%, chưa sử dụng
 Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT 10%
 Giảm thêm chiết khấu cao khi mua số lượng lớn

Đèn báo, nút nhấn Φ16

Công tắc xoay, hình chữ nhật

 Thương hiệu: IDEC (Nhật Bản)
 Thông số kỹ thuật
Mã hàngTiếp điểmĐơn giá
AS6H-2Y1C2 vị trí, SPDT190.000 VNĐ
AS6H-2Y2C2 vị trí, SPDT158.000 VNĐ
AS6H-3Y2C3 vị trí, DPDT158.000 VNĐ
 G: Xanh lá cây - R: Đỏ - Y: Vàng - W: Trắng - A: Hổ phách - S: Xanh da trời
 Chất lượng:Mới 100%, chưa sử dụng
 Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT 10%
 Giảm thêm chiết khấu cao khi mua số lượng lớn

Đèn báo, hình chữ nhật

 Thương hiệu: IDEC (Nhật Bản)
 Thông số kỹ thuật
Mã hàngMô tảĐơn giá
AL6H-P4 (G, R, Y, W)C24V DC103.000 VNĐ
AL6H-P4SC24V DC115.000 VNĐ
 G: Xanh lá cây - R: Đỏ - Y: Vàng - W: Trắng - A: Hổ phách - S: Xanh da trời
 Chất lượng:Mới 100%, chưa sử dụng
 Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT 10%
 Giảm thêm chiết khấu cao khi mua số lượng lớn

Nút nhấn không đèn, hình chữ nhật

 Thương hiệu: IDEC (Nhật Bản)
 Thông số kỹ thuật
Mã hàngTiếp điểmĐơn giá
AB6H-M1 (G, R, Y, W)CSPDT, nhấn nhả103.000 VNĐ
AB6H-M2 (G, R, Y, W)CSPDT, nhấn nhả186.000 VNĐ
AB6H-A1 (G, R, Y, W)CSPDT, nhấn giữ163.000 VNĐ
AB6H-A2 (G, R, Y, W)CSPDT, nhấn giữ216.000 VNĐ
 G: Xanh lá cây - R: Đỏ - Y: Vàng - W: Trắng - A: Hổ phách - S: Xanh da trời
 Chất lượng:Mới 100%, chưa sử dụng
 Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT 10%
 Giảm thêm chiết khấu cao khi mua số lượng lớn

Công tắc xoay, loại vuông

 Thương hiệu: IDEC (Nhật Bản)
 Thông số kỹ thuật
Mã hàngTiếp điểmĐơn giá
AS6Q-2Y1C2 vị trí, SPDT190.000 VNĐ
AS6Q-2Y2C2 vị trí, DPDT158.000 VNĐ
AS6Q-3Y2C3 vị trí, DPDT158.000 VNĐ
 G: Xanh lá cây - R: Đỏ - Y: Vàng - W: Trắng - A: Hổ phách - S: Xanh da trời
 Chất lượng:Mới 100%, chưa sử dụng
 Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT 10%
 Giảm thêm chiết khấu cao khi mua số lượng lớn

Đèn báo, loại vuông

 Thương hiệu: IDEC (Nhật Bản)
 Thông số kỹ thuật
Mã hàngMô tảĐơn giá
AL6Q-P4 (G, R, Y, W)C24V DC103.000 VNĐ
AL6Q-P4SC24V DC115.000 VNĐ
 G: Xanh lá cây - R: Đỏ - Y: Vàng - W: Trắng - A: Hổ phách - S: Xanh da trời
 Chất lượng:Mới 100%, chưa sử dụng
 Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT 10%
 Giảm thêm chiết khấu cao khi mua số lượng lớn

Nút nhấn có đèn, loại vuông

 Thương hiệu: IDEC (Nhật Bản)
 Thông số kỹ thuật
Mã hàngTiếp điểmĐơn giá
AL6Q-M14 (G, R, Y, W)CSPDT, nhấn nhả138.000 VNĐ
AL6Q-M14SCSPDT, nhấn nhả152.000 VNĐ
AL6Q-M24 (G, R, Y, W)CSPDT, nhấn nhả190.000 VNĐ
AL6Q-M24SCSPDT, nhấn nhả208.000 VNĐ
AL6Q-A14 (G, R, Y, W)CSPDT, nhấn giữ189.000 VNĐ
AL6Q-A14SCSPDT, nhấn giữ189.000 VNĐ
AL6Q-A24 (G, R, Y, W)CSPDT, nhấn giữ202.000 VNĐ
AL6Q-A24SCSPDT, nhấn giữ223.000 VNĐ
 G: Xanh lá cây - R: Đỏ - Y: Vàng - W: Trắng - A: Hổ phách - S: Xanh da trời
 Chất lượng:Mới 100%, chưa sử dụng
 Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT 10%
 Giảm thêm chiết khấu cao khi mua số lượng lớn

Nút nhấn không đèn, loại vuông

 Thương hiệu: IDEC (Nhật Bản)
 Thông số kỹ thuật
Mã hàngTiếp điểmĐơn giá
AB6Q-M1 (G, R, Y, W)CSPDT, nhấn nhả103.000 VNĐ
AB6Q-M2 (G, R, Y, W)CSPDT, nhấn nhả186.000 VNĐ
AB6Q-A1 (G, R, Y, W)CSPDT, nhấn giữ163.000 VNĐ
AB6Q-A2 (G, R, Y, W)CSPDT, nhấn giữ216.000 VNĐ
 G: Xanh lá cây - R: Đỏ - Y: Vàng - W: Trắng - A: Hổ phách - S: Xanh da trời
 Chất lượng:Mới 100%, chưa sử dụng
 Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT 10%
 Giảm thêm chiết khấu cao khi mua số lượng lớn

Công tắc xoay, loại tròn

 Thương hiệu: IDEC (Nhật Bản)
 Thông số kỹ thuật
Mã hàngTiếp điểmĐơn giá
AS6M-2Y1C2 vị trí, SPDT190.000 VNĐ
AS6M-2Y2C2 vị trí, DPDT258.000 VNĐ
AS6M-3Y2C3 vị trí, DPDT258.000 VNĐ
 G: Xanh lá cây - R: Đỏ - Y: Vàng - W: Trắng - A: Hổ phách - S: Xanh da trời
 Chất lượng:Mới 100%, chưa sử dụng
 Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT 10%
 Giảm thêm chiết khấu cao khi mua số lượng lớn

Đèn báo, loại tròn

 Thương hiệu: IDEC (Nhật Bản)
 Thông số kỹ thuật
Mã hàngMô tảĐơn giá
AL6M-P4 (G, R, Y, W)C24V DC103.000 VNĐ
AL6M-P4SC24V DC115.000 VNĐ
 G: Xanh lá cây - R: Đỏ - Y: Vàng - W: Trắng - A: Hổ phách - S: Xanh da trời
 Chất lượng:Mới 100%, chưa sử dụng
 Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT 10%
 Giảm thêm chiết khấu cao khi mua số lượng lớn

Nút nhấn có đèn, loại tròn

 Thương hiệu: IDEC (Nhật Bản)
 Thông số kỹ thuật
Mã hàngTiếp điểmĐơn giá
AL6M-M14 (G, R, Y, W)CSPDT, nhấn nhả, 24V DC138.000 VNĐ
AL6M-M14SCSPDT, nhấn nhả, 24V DC152.000 VNĐ
AL6M-M24 (G, R, Y, W)CSPDT, nhấn nhả, 24V DC190.000 VNĐ
AL6M-M24SCSPDT, nhấn nhả, 24V DC208.000 VNĐ
AL6M-A14 (G, R, Y, W)CSPDT, nhấn giữ, 24V DC189.000 VNĐ
AL6M-A14SCSPDT, nhấn giữ, 24V DC189.000 VNĐ
AL6M-A24 (G, R, Y, W)CSPDT, nhấn giữ, 24V DC202.000 VNĐ
AL6M-A24SCSPDT, nhấn giữ, 24V DC223.000 VNĐ
G: Xanh lá cây - R: Đỏ - Y: Vàng - W: Trắng - A: Hổ phách - S: Xanh da trời
 Chất lượng:Mới 100%, chưa sử dụng
 Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT 10%
 Giảm thêm chiết khấu cao khi mua số lượng lớn

Nút nhấn không đèn, loại tròn

 Thương hiệu: IDEC (Nhật Bản)
 Thông số kỹ thuật
Mã hàngTiếp điểmĐơn giá
AB6M-M1 (G, R, Y, W)CSPDT, nhấn nhả103.000 VNĐ
AB6M-M2 (G, R, Y, W)CSPDT, nhấn nhả186.000 VNĐ
AB6M-A1 (G, R, Y, W)CSPDT, nhấn giữ163.000 VNĐ
AB6M-A2 (G, R, Y, W)CSPDT, nhấn giữ216.000 VNĐ
G: Xanh lá cây - R: Đỏ - Y: Vàng - W: Trắng - A: Hổ phách - S: Xanh da trời
 Chất lượng:Mới 100%, chưa sử dụng
 Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT 10%
 Giảm thêm chiết khấu cao khi mua số lượng lớn

Phụ kiện

Hộp điều khiển sử dụng cho Φ22

 Thương hiệu: IDEC (Nhật Bản)
 Thông số kỹ thuật
Mã hàngSố lỗIPChất liệuĐơn giá
KGNW111Y1IP40Thép535.000 VNĐ
KGNW212Y2IP40Thép605.000 VNĐ
KGNW313Y3IP40Thép711.000 VNĐ
KGNW314Y4IP40Thép793.000 VNĐ
AGAW211Y1IP65Nhôm1.988.000 VNĐ
AGAW212Y2IP65Nhôm1.988.000 VNĐ
AGAW313Y3IP65Nhôm2.267.000 VNĐ
AGAW314Y4IP65Nhôm2.597.000 VNĐ
FB1W-111Y1IP65Nhựa362.000 VNĐ
FB1W-111Z1IP65Nhựa362.000 VNĐ
FB2W-211Z2IP65Nhựa560.000 VNĐ
FB2W-312Z3IP65Nhựa560.000 VNĐ
FB3W-413Z4IP65Nhựa757.000 VNĐ
FB3W-512Z5IP65Nhựa757.000 VNĐ
 Chất lượng:Mới 100%, chưa sử dụng
 Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT 10%
 Giảm thêm chiết khấu cao khi mua số lượng lớn

Hộp điều khiển sử dụng cho Φ30

 Thương hiệu: IDEC (Nhật Bản)
 Thông số kỹ thuật
Mã hàngSố lỗIPChất liệuĐơn giá
KGN111Y1IP40Thép410.000 VNĐ
KGN211Y2IP40Thép466.000 VNĐ
KGN311Y3IP40Thép548.000 VNĐ
KGN411Y4IP40Thép641.000 VNĐ
KGN511Y5IP40Thép747.000 VNĐ
AGA211Y1IP65Nhôm1.988.000 VNĐ
AGA212Y2IP65Nhôm1.988.000 VNĐ
AGA311Y3IP65Nhôm2.267.000 VNĐ
AGA411Y4IP65Nhôm3.203.000 VNĐ
AGA511Y5IP65Nhôm3.590.000 VNĐ
 Chất lượng:Mới 100%, chưa sử dụng
 Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT 10%
 Giảm thêm chiết khấu cao khi mua số lượng lớn

Nhãn tên cho nút nhấn khẩn Φ22

 Thương hiệu: IDEC (Nhật Bản)
 Thông số kỹ thuật
Mã hàngMô tảĐơn giá
HW9Z-KL1Nhãn tên cho nút nhấn khẩn, Φ2245.000 VNĐ
 Chất lượng:Mới 100%, chưa sử dụng
 Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT 10%
 Giảm thêm chiết khấu cao khi mua số lượng lớn

Nắp bảo vệ cho nút nhấn khẩn Φ22

 Thương hiệu: IDEC (Nhật Bản)
 Thông số kỹ thuật
Mã hàngMô tảĐơn giá
HW9Z-KG1Nắp bảo vệ cho nút nhấn khẩn, Φ22458.000 VNĐ
HW9Z-KG2Nắp bảo vệ cho nút nhấn khẩn, Φ22458.000 VNĐ
 Chất lượng:Mới 100%, chưa sử dụng
 Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT 10%
 Giảm thêm chiết khấu cao khi mua số lượng lớn

Nắp bảo vệ cho nút nhấn khẩn Φ16

 Thương hiệu: IDEC (Nhật Bản)
 Thông số kỹ thuật
Mã hàngMô tảĐơn giá
XA9Z-KG1Nắp bảo vệ cho nút nhấn khẩn, Φ16380.000 VNĐ
 Chất lượng:Mới 100%, chưa sử dụng
 Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT 10%
 Giảm thêm chiết khấu cao khi mua số lượng lớn

Nắp chụp bảo vệ Φ22

 Thương hiệu: IDEC (Nhật Bản)
 Thông số kỹ thuật
Mã hàngMô tảĐơn giá
HW9Z-KL1Nắp chụp bảo vệ cho nút nhấn, nút nhấn có đèn, công tắc xoay, Φ22230.000 VNĐ
 Chất lượng:Mới 100%, chưa sử dụng
 Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT 10%
 Giảm thêm chiết khấu cao khi mua số lượng lớn

Bóng đèn (LED) IDEC

 Thương hiệu: IDEC (Nhật Bản)
 Thông số kỹ thuật
Mã hàngMô tảĐơn giá
LSED-2 (A, R, Y)Bóng LED 24V AC/DC58.000 VNĐ
LSED-2 (G, S, PW)Bóng LED 24V AC/DC71.000 VNĐ
LSED-M3 ( A, R, Y )Bóng LED 220V AC/DC58.000 VNĐ
LSED-M3 (G, S, PW)Bóng LED 220V AC/DC71.000 VNĐ
LSED-H (A, R, Y)Bóng LED 110V AC/DC58.000 VNĐ
LSED-H (G, S, PW)Bóng LED 110V AC/DC76.000 VNĐ
G: Xanh lá cây - R: Đỏ - Y: Vàng - W: Trắng - A: Hổ phách - S: Xanh da trời 
Chất lượng:Mới 100%, chưa sử dụng
 Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT 10%
 Giảm thêm chiết khấu cao khi mua số lượng lớn

Tiếp điểm IDEC

 Thương hiệu: IDEC (Nhật Bản)
 Thông số kỹ thuật
Mã hàngMô tảĐơn giá
YW-E01Tiếp điểm 1NC, dùng cho dòng YW34.000 VNĐ
YW-E10Tiếp điểm 1NO, dùng cho dòng YW34.000 VNĐ
YW-EW02Tiếp điểm 2NC, dùng cho dòng YW86.000 VNĐ
YW-EW20Tiếp điểm 2NO, dùng cho dòng YW86.000 VNĐ
YW-EW11Tiếp điểm 1NC - 1NO, dùng cho dòng YW86.000 VNĐ
HW-U01Tiếp điểm 1NO, dùng cho Φ22, Φ30168.000 VNĐ
HW-U10Tiếp điểm NC, dùng cho Φ22, Φ30168.000 VNĐ
 Chất lượng:Mới 100%, chưa sử dụng
 Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT 10%
 Giảm thêm chiết khấu cao khi mua số lượng lớn