Dòng TW Φ22

Công tắc xoay có đèn (Made in Japan)

 Thương hiệu: IDEC (Nhật Bản)
 Thông số kỹ thuật
Mã hàngTiếp điểmĐơn giá
ASLW29911D (A, R, W, Y)1NO - 1NC, 2 vị trí, tự giữ826.000 VNĐ
ASLW29911DG1NO - 1NC, 2 vị trí, tự giữ847.000 VNĐ
ASLW29920D (A, R, W, Y)2NO, 2 vị trí, tự giữ826.000 VNĐ
ASLW29920DG2NO, 2 vị trí, tự giữ847.000 VNĐ
ASLW39920D (A, R, W, Y)2NO, 3 vị trí, tự giữ826.000 VNĐ
ASLW39920DG2NO, 3 vị trí, tự giữ847.000 VNĐ
 G: Xanh lá cây - R: Đỏ - Y: Vàng - S: Xanh da trời - B: Đen - W: Trắng
 Chất lượng:Mới 100%, chưa sử dụng
 Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT 10%
 Giảm thêm chiết khấu cao khi mua số lượng lớn

Công tắc xoay (Made in Japan)

 Thương hiệu: IDEC (Nhật Bản)
 Thông số kỹ thuật
Mã hàngTiếp điểmĐơn giá
ASW2101NO, 2 vị trí, tự giữ282.000 VNĐ
ASW2111NO - 1NC, 2 vị trí, tự giữ386.000 VNĐ
ASW2202NO, 2 vị trí, tự giữ386.000 VNĐ
ASW3202NO, 3 vị trí, tự giữ386.000 VNĐ
 G: Xanh lá cây - R: Đỏ - Y: Vàng - S: Xanh da trời - B: Đen - W: Trắng
 Chất lượng:Mới 100%, chưa sử dụng
 Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT 10%
 Giảm thêm chiết khấu cao khi mua số lượng lớn

Nút nhấn có đèn, loại phẳng (Made in Japan)

 Thương hiệu: IDEC (Nhật Bản)
 Thông số kỹ thuật
Mã hàngTiếp điểmĐơn giá
ALFW29911D (A, R, Y, G)1NO - 1NC, nhấn nhả814.000 VNĐ
 G: Xanh lá cây - R: Đỏ - Y: Vàng - S: Xanh da trời - B: Đen - W: Trắng
 Chất lượng:Mới 100%, chưa sử dụng
 Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT 10%
 Giảm thêm chiết khấu cao khi mua số lượng lớn

Nút nhấn có đèn, loại lồi (Made in Japan)

 Thương hiệu: IDEC (Nhật Bản)
 Thông số kỹ thuật
Mã hàngTiếp điểmĐơn giá
ALW29911D (A, R, G, Y, W)1NO - 1NC, nhấn nhả528.000 VNĐ
 G: Xanh lá cây - R: Đỏ - Y: Vàng - S: Xanh da trời - B: Đen - W: Trắng
 Chất lượng:Mới 100%, chưa sử dụng
 Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT 10%
 Giảm thêm chiết khấu cao khi mua số lượng lớn

Đèn báo (Made in Japan)

 Thương hiệu: IDEC (Nhật Bản)
 Thông số kỹ thuật
Mã hàngTiếp điểmĐơn giá
APW199D (A, R, W, Y)Đèn báo trực tiếp, loại phẳng181.000 VNĐ
APW199DGĐèn báo trực tiếp, loại phẳng192.000 VNĐ
 G: Xanh lá cây - R: Đỏ - Y: Vàng - S: Xanh da trời - B: Đen - W: Trắng
 Chất lượng:Mới 100%, chưa sử dụng
 Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT 10%
 Giảm thêm chiết khấu cao khi mua số lượng lớn

Nút dừng khẩn (Made in Japan)

 Thương hiệu: IDEC (Nhật Bản)
 Thông số kỹ thuật
Mã hàngTiếp điểmĐơn giá
AVW401R1NC532.000 VNĐ
AVW411R1NO - 1NC602.000 VNĐ
AVW402R2NC602.000 VNĐ
 G: Xanh lá cây - R: Đỏ - Y: Vàng - S: Xanh da trời - B: Đen - W: Trắng
 Chất lượng:Mới 100%, chưa sử dụng
 Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT 10%
 Giảm thêm chiết khấu cao khi mua số lượng lớn

Nút nhấn không đèn (Made in Japan)

 Thương hiệu: IDEC (Nhật Bản)
 Thông số kỹ thuật
Mã hàngTiếp điểmĐơn giá
ABW110 (B, G, R, Y)1NO, nhấn nhả174.000 VNĐ
ABW101 (B, G, R, Y)1NC, nhấn nhả174.000 VNĐ
ABW111 (B, G, R, Y)1NO - 1NC, nhấn nhả316.000 VNĐ
 G: Xanh lá cây - R: Đỏ - Y: Vàng - S: Xanh da trời - B: Đen - W: Trắng
 Chất lượng:Mới 100%, chưa sử dụng
 Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT 10%
 Giảm thêm chiết khấu cao khi mua số lượng lớn