Đèn báo, nút nhấn Φ30

Công tắc xoay có đèn (Made in Japan)

 Thương hiệu: IDEC (Nhật Bản)
 Thông số kỹ thuật
Mã hàngTiếp điểmĐơn giá
ASLN29911DN (A, R, W)1NC - 1NO, 2 vị trí, tự giữ836.000 VNĐ
ASLN29911DN (S, G)1NO - 1NC, 2 vị trí, tự giữ847.000 VNĐ
ASLN29920DN (A, R, W)2NO, 2 vị trí, tự giữ836.000 VNĐ
ASLN29920DN (S, G)2NO, 2 vị trí, tự giữ847.000 VNĐ
ASLN39920DN (A, R, W)2NO, 3 vị trí, tự giữ836.000 VNĐ
ASLN39920DN (S, G)2NO, 3 vị trí, tự giữ847.000 VNĐ
 G: Xanh lá cây - R: Đỏ - Y: Vàng - W: Trắng - A: Hổ phách - S: Xanh da trời
 Chất lượng:Mới 100%, chưa sử dụng
 Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT 10%
 Giảm thêm chiết khấu cao khi mua số lượng lớn

Công tắc xoay (Made in Japan)

 Thương hiệu: IDEC (Nhật Bản)
 Thông số kỹ thuật
Mã hàngTiếp điểmĐơn giá
ASN210N1NO, 2 vị trí, tự giữ359.000 VNĐ
ASN211N1NO - 1NC, 2 vị trí, tự giữ485.000 VNĐ
ASN220N2NO, 2 vị trí, tự giữ485.000 VNĐ
ASN320N2NO, 3 vị trí, tự giữ485.000 VNĐ
ASN340N4NO, 3 vị trí, tự giữ742.000 VNĐ
 G: Xanh lá cây - R: Đỏ - Y: Vàng - W: Trắng - A: Hổ phách - S: Xanh da trời
 Chất lượng:Mới 100%, chưa sử dụng
 Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT 10%
 Giảm thêm chiết khấu cao khi mua số lượng lớn

Nút nhấn có đèn, loại phẳng (Made in Japan)

 Thương hiệu: IDEC (Nhật Bản)
 Thông số kỹ thuật
Mã hàngTiếp điểmĐơn giá
ALFN29911DN (A, R, Y, W)1NO - 1NC, nhấn nhả843.000 VNĐ
ALFN29911DNG1NO - 1NC, nhấn nhả854.000 VNĐ
 G: Xanh lá cây - R: Đỏ - Y: Vàng - W: Trắng - A: Hổ phách - S: Xanh da trời
 Chất lượng:Mới 100%, chưa sử dụng
 Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT 10%
 Giảm thêm chiết khấu cao khi mua số lượng lớn

Nút nhấn có đèn, loại lồi (Made in Japan)

 Thương hiệu: IDEC (Nhật Bản)
 Thông số kỹ thuật
Mã hàngTiếp điểmĐơn giá
ALN29911DN (A, R, Y, W)1NO - 1NC, nhấn nhả650.000 VNĐ
ALN29911DNG1NO - 1NC, nhấn nhả660.000 VNĐ
 G: Xanh lá cây - R: Đỏ - Y: Vàng - W: Trắng - A: Hổ phách - S: Xanh da trời
 Chất lượng:Mới 100%, chưa sử dụng
 Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT 10%
 Giảm thêm chiết khấu cao khi mua số lượng lớn

Đèn báo (Made in Japan)

 Thương hiệu: IDEC (Nhật Bản)
 Thông số kỹ thuật
Mã hàngMô tảĐơn giá
APN199DN (R, Y, W)Đèn báo trực tiếp256.000 VNĐ
APN199DNGĐèn báo trực tiếp267.000 VNĐ
 G: Xanh lá cây - R: Đỏ - Y: Vàng - W: Trắng - A: Hổ phách - S: Xanh da trời
 Chất lượng:Mới 100%, chưa sử dụng
 Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT 10%
 Giảm thêm chiết khấu cao khi mua số lượng lớn

Nút nhấn khẩn (Made in Japan)

 Thương hiệu: IDEC (Nhật Bản)
 Thông số kỹ thuật
Mã hàngTiếp điểmĐơn giá
AVN301NR1NC672.000 VNĐ
AVN311NR1NO - 1NC798.000 VNĐ
AVN302NR2NC798.000 VNĐ
G: Xanh lá cây - R: Đỏ - Y: Vàng - W: Trắng - A: Hổ phách - S: Xanh da trời
 Chất lượng:Mới 100%, chưa sử dụng
 Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT 10%
 Giảm thêm chiết khấu cao khi mua số lượng lớn

Nút nhấn không đèn (Made in Japan)

 Thương hiệu: IDEC (Nhật Bản)
 Thông số kỹ thuật
Mã hàngTiếp điểmĐơn giá
ABN110 (B, G, R, Y, S, W)1NO, nhấn nhả267.000 VNĐ
ABN101 (B, G, R, Y, S, W)1NC, nhấn nhả267.000 VNĐ
ABN111 (B, G, R, Y, S, W)1NO - 1NC, nhấn nhả394.000 VNĐ
ABN120 (B, G, R, Y, S, W)2NO, nhấn nhả394.000 VNĐ
G: Xanh lá cây - R: Đỏ - Y: Vàng - W: Trắng - A: Hổ phách - S: Xanh da trời
 Chất lượng:Mới 100%, chưa sử dụng
 Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT 10%
 Giảm thêm chiết khấu cao khi mua số lượng lớn