Đèn báo, nút nhấn Φ16

Công tắc xoay, hình chữ nhật

 Thương hiệu: IDEC (Nhật Bản)
 Thông số kỹ thuật
Mã hàngTiếp điểmĐơn giá
AS6H-2Y1C2 vị trí, SPDT190.000 VNĐ
AS6H-2Y2C2 vị trí, SPDT158.000 VNĐ
AS6H-3Y2C3 vị trí, DPDT158.000 VNĐ
 G: Xanh lá cây - R: Đỏ - Y: Vàng - W: Trắng - A: Hổ phách - S: Xanh da trời
 Chất lượng:Mới 100%, chưa sử dụng
 Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT 10%
 Giảm thêm chiết khấu cao khi mua số lượng lớn

Đèn báo, hình chữ nhật

 Thương hiệu: IDEC (Nhật Bản)
 Thông số kỹ thuật
Mã hàngMô tảĐơn giá
AL6H-P4 (G, R, Y, W)C24V DC103.000 VNĐ
AL6H-P4SC24V DC115.000 VNĐ
 G: Xanh lá cây - R: Đỏ - Y: Vàng - W: Trắng - A: Hổ phách - S: Xanh da trời
 Chất lượng:Mới 100%, chưa sử dụng
 Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT 10%
 Giảm thêm chiết khấu cao khi mua số lượng lớn

Nút nhấn không đèn, hình chữ nhật

 Thương hiệu: IDEC (Nhật Bản)
 Thông số kỹ thuật
Mã hàngTiếp điểmĐơn giá
AB6H-M1 (G, R, Y, W)CSPDT, nhấn nhả103.000 VNĐ
AB6H-M2 (G, R, Y, W)CSPDT, nhấn nhả186.000 VNĐ
AB6H-A1 (G, R, Y, W)CSPDT, nhấn giữ163.000 VNĐ
AB6H-A2 (G, R, Y, W)CSPDT, nhấn giữ216.000 VNĐ
 G: Xanh lá cây - R: Đỏ - Y: Vàng - W: Trắng - A: Hổ phách - S: Xanh da trời
 Chất lượng:Mới 100%, chưa sử dụng
 Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT 10%
 Giảm thêm chiết khấu cao khi mua số lượng lớn

Công tắc xoay, loại vuông

 Thương hiệu: IDEC (Nhật Bản)
 Thông số kỹ thuật
Mã hàngTiếp điểmĐơn giá
AS6Q-2Y1C2 vị trí, SPDT190.000 VNĐ
AS6Q-2Y2C2 vị trí, DPDT158.000 VNĐ
AS6Q-3Y2C3 vị trí, DPDT158.000 VNĐ
 G: Xanh lá cây - R: Đỏ - Y: Vàng - W: Trắng - A: Hổ phách - S: Xanh da trời
 Chất lượng:Mới 100%, chưa sử dụng
 Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT 10%
 Giảm thêm chiết khấu cao khi mua số lượng lớn

Đèn báo, loại vuông

 Thương hiệu: IDEC (Nhật Bản)
 Thông số kỹ thuật
Mã hàngMô tảĐơn giá
AL6Q-P4 (G, R, Y, W)C24V DC103.000 VNĐ
AL6Q-P4SC24V DC115.000 VNĐ
 G: Xanh lá cây - R: Đỏ - Y: Vàng - W: Trắng - A: Hổ phách - S: Xanh da trời
 Chất lượng:Mới 100%, chưa sử dụng
 Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT 10%
 Giảm thêm chiết khấu cao khi mua số lượng lớn

Nút nhấn có đèn, loại vuông

 Thương hiệu: IDEC (Nhật Bản)
 Thông số kỹ thuật
Mã hàngTiếp điểmĐơn giá
AL6Q-M14 (G, R, Y, W)CSPDT, nhấn nhả138.000 VNĐ
AL6Q-M14SCSPDT, nhấn nhả152.000 VNĐ
AL6Q-M24 (G, R, Y, W)CSPDT, nhấn nhả190.000 VNĐ
AL6Q-M24SCSPDT, nhấn nhả208.000 VNĐ
AL6Q-A14 (G, R, Y, W)CSPDT, nhấn giữ189.000 VNĐ
AL6Q-A14SCSPDT, nhấn giữ189.000 VNĐ
AL6Q-A24 (G, R, Y, W)CSPDT, nhấn giữ202.000 VNĐ
AL6Q-A24SCSPDT, nhấn giữ223.000 VNĐ
 G: Xanh lá cây - R: Đỏ - Y: Vàng - W: Trắng - A: Hổ phách - S: Xanh da trời
 Chất lượng:Mới 100%, chưa sử dụng
 Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT 10%
 Giảm thêm chiết khấu cao khi mua số lượng lớn

Nút nhấn không đèn, loại vuông

 Thương hiệu: IDEC (Nhật Bản)
 Thông số kỹ thuật
Mã hàngTiếp điểmĐơn giá
AB6Q-M1 (G, R, Y, W)CSPDT, nhấn nhả103.000 VNĐ
AB6Q-M2 (G, R, Y, W)CSPDT, nhấn nhả186.000 VNĐ
AB6Q-A1 (G, R, Y, W)CSPDT, nhấn giữ163.000 VNĐ
AB6Q-A2 (G, R, Y, W)CSPDT, nhấn giữ216.000 VNĐ
 G: Xanh lá cây - R: Đỏ - Y: Vàng - W: Trắng - A: Hổ phách - S: Xanh da trời
 Chất lượng:Mới 100%, chưa sử dụng
 Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT 10%
 Giảm thêm chiết khấu cao khi mua số lượng lớn

Công tắc xoay, loại tròn

 Thương hiệu: IDEC (Nhật Bản)
 Thông số kỹ thuật
Mã hàngTiếp điểmĐơn giá
AS6M-2Y1C2 vị trí, SPDT190.000 VNĐ
AS6M-2Y2C2 vị trí, DPDT258.000 VNĐ
AS6M-3Y2C3 vị trí, DPDT258.000 VNĐ
 G: Xanh lá cây - R: Đỏ - Y: Vàng - W: Trắng - A: Hổ phách - S: Xanh da trời
 Chất lượng:Mới 100%, chưa sử dụng
 Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT 10%
 Giảm thêm chiết khấu cao khi mua số lượng lớn

Đèn báo, loại tròn

 Thương hiệu: IDEC (Nhật Bản)
 Thông số kỹ thuật
Mã hàngMô tảĐơn giá
AL6M-P4 (G, R, Y, W)C24V DC103.000 VNĐ
AL6M-P4SC24V DC115.000 VNĐ
 G: Xanh lá cây - R: Đỏ - Y: Vàng - W: Trắng - A: Hổ phách - S: Xanh da trời
 Chất lượng:Mới 100%, chưa sử dụng
 Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT 10%
 Giảm thêm chiết khấu cao khi mua số lượng lớn

Nút nhấn có đèn, loại tròn

 Thương hiệu: IDEC (Nhật Bản)
 Thông số kỹ thuật
Mã hàngTiếp điểmĐơn giá
AL6M-M14 (G, R, Y, W)CSPDT, nhấn nhả, 24V DC138.000 VNĐ
AL6M-M14SCSPDT, nhấn nhả, 24V DC152.000 VNĐ
AL6M-M24 (G, R, Y, W)CSPDT, nhấn nhả, 24V DC190.000 VNĐ
AL6M-M24SCSPDT, nhấn nhả, 24V DC208.000 VNĐ
AL6M-A14 (G, R, Y, W)CSPDT, nhấn giữ, 24V DC189.000 VNĐ
AL6M-A14SCSPDT, nhấn giữ, 24V DC189.000 VNĐ
AL6M-A24 (G, R, Y, W)CSPDT, nhấn giữ, 24V DC202.000 VNĐ
AL6M-A24SCSPDT, nhấn giữ, 24V DC223.000 VNĐ
G: Xanh lá cây - R: Đỏ - Y: Vàng - W: Trắng - A: Hổ phách - S: Xanh da trời
 Chất lượng:Mới 100%, chưa sử dụng
 Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT 10%
 Giảm thêm chiết khấu cao khi mua số lượng lớn

Nút nhấn không đèn, loại tròn

 Thương hiệu: IDEC (Nhật Bản)
 Thông số kỹ thuật
Mã hàngTiếp điểmĐơn giá
AB6M-M1 (G, R, Y, W)CSPDT, nhấn nhả103.000 VNĐ
AB6M-M2 (G, R, Y, W)CSPDT, nhấn nhả186.000 VNĐ
AB6M-A1 (G, R, Y, W)CSPDT, nhấn giữ163.000 VNĐ
AB6M-A2 (G, R, Y, W)CSPDT, nhấn giữ216.000 VNĐ
G: Xanh lá cây - R: Đỏ - Y: Vàng - W: Trắng - A: Hổ phách - S: Xanh da trời
 Chất lượng:Mới 100%, chưa sử dụng
 Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT 10%
 Giảm thêm chiết khấu cao khi mua số lượng lớn