Công tắc xoay Φ22

Công tắc xoay có khóa 3 vị trí (45 độ),...

 Thương hiệu: IDEC (Nhật Bản)
 Thông số kỹ thuật
Mã hàngTiếp điểmĐơn giá
YW1K-3AE022NC, tự giữ244.000 VNĐ
YW1K-3AE202NO, tự giữ244.000 VNĐ
YW1K-3AE111NO - 1NC, tự giữ244.000 VNĐ
YW1K-31BE022NC, tự trả về từ bên phải244.000 VNĐ
YW1K-31BE202NO, tự trả về từ bên phải244.000 VNĐ
YW1K-31BE111NO - 1NC, tự trả về từ bên phải244.000 VNĐ
YW1K-32CE022NC, tự trả về từ bên trái244.000 VNĐ
YW1K-32CE202NO, tự trả về từ bên trái244.000 VNĐ
YW1K-32CE111NO - 1NC, tự trả về từ bên trái244.000 VNĐ
YW1K-33DE022NC, tự trả về từ hai bên244.000 VNĐ
YW1K-33DE202NO, tự trả về từ hai bên244.000 VNĐ
YW1K-33DE111NO - 1NC, tự trả về từ hai bên244.000 VNĐ
 G: Xanh lá cây - R: Đỏ - Y: Vàng - S: Xanh da trời - B: Đen - W: Trắng
 Chất lượng:Mới 100%, chưa sử dụng
 Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT 10%
 Giảm thêm chiết khấu cao khi mua số lượng lớn

Công tắc xoay 3 vị trí (45 độ), IP 65 ngoài...

 Thương hiệu: IDEC (Nhật Bản)
 Thông số kỹ thuật
Mã hàngTiếp điểmĐơn giá
YW1S-3E021NO, tự giữ99.000 VNĐ
YW1S-3E202NO, tự giữ99.000 VNĐ
YW1S-3E111NO - 1NC, tự giữ99.000 VNĐ
YW1S-31E022NC, tự trả về từ bên phải118.000 VNĐ
YW1S-31E202NO, tự trả về từ bên phải118.000 VNĐ
YW1S-31E111NO - 1NC, tự trả về từ bên phải118.000 VNĐ
YW1S-32E022NC, tự trả về từ bên trái118.000 VNĐ
YW1S-32E202NO, tự trả về từ bên trái118.000 VNĐ
YW1S-32E111NO - 1NC, tự trả về từ bên trái118.000 VNĐ
YW1S-33E022NC, tự trả về từ hai bên118.000 VNĐ
YW1S-33E202NO, tự trả về từ hai bên118.000 VNĐ
YW1S-33E111NO - 1NC, tự trả về từ hai bên118.000 VNĐ
 G: Xanh lá cây - R: Đỏ - Y: Vàng - S: Xanh da trời - B: Đen - W: Trắng
 Chất lượng:Mới 100%, chưa sử dụng
 Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT 10%
 Giảm thêm chiết khấu cao khi mua số lượng lớn

Công tắc xoay có khoá, 2 vị trí (90 độ), IP...

 Thương hiệu: IDEC (Nhật Bản)
 Thông số kỹ thuật
Mã hàngTiếp điểmĐơn giá
YW1K-2AE101NO, tự giữ210.000 VNĐ
YW1K-2AE202NO, tự giữ244.000 VNĐ
YW1K-2AE111NO - 1NC, tự giữ244.000 VNĐ
YW1K-21BE101NO, tự trả về từ bên phải210.000 VNĐ
YW1K-21BE202NO, tự trả về từ bên phải244.000 VNĐ
YW1K-21BE111NO - 1NC, tự trả về từ bên phải244.000 VNĐ
 G: Xanh lá cây - R: Đỏ - Y: Vàng - S: Xanh da trời - B: Đen - W: Trắng
 Chất lượng:Mới 100%, chưa sử dụng
 Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT 10%
 Giảm thêm chiết khấu cao khi mua số lượng lớn

Công tắc xoay 2 vị trí (90 độ), IP 65 ngoài...

 Thương hiệu: IDEC (Nhật Bản)
 Thông số kỹ thuật
Mã hàngTiếp điểmĐơn giá
YW1S-2E101NO, tự giữ65.000 VNĐ
YW1S-2E202NO, tự giữ99.000 VNĐ
YW1S-2E111NO - 1NC, tự giữ99.000 VNĐ
YW1S-21E101NO, tự trả về từ bên phải84.000 VNĐ
YW1S-21E202NO, tự trả về từ bên phải118.000 VNĐ
YW1S-21E111NO - 1NC, tự trả về từ bên phải118.000 VNĐ
G: Xanh lá cây - R: Đỏ - Y: Vàng - S: Xanh da trời - B: Đen - W: Trắng
 Chất lượng:Mới 100%, chưa sử dụng
 Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT 10%
 Giảm thêm chiết khấu cao khi mua số lượng lớn